4. Sınıf Belirtke Tablosu

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ

ÜNİTE ADI

        HEDEFLERİMİZ

ETKİNLİKLERİMİZ

 

 

 

VÜCUDUMUZ BİLMECESİNİ ÇÖZELİM

 

 

 

 

 

    

  

 

 -İskelet,kas, hareket ilişkisini öğrenebilme.

     -Soluk alıp verme ile ilgili yapı ve organları tanıyabilme.

    -Kanın vücutta dolaşımı ile ilgili yapı ve organları tanıyabilme.

    -Egzersizin  nabza  ve soluk alıp vermeye etkisini öğrenebilme.

 

 

 

-Tel Adamın Gizemi

-Hareket Ediyor

-Kasılıp Gevşiyorum.

-Şişen Balon

-Solunum Modeli

-Dolaşımı Keşfediyorum

-Stetoskop yapıyorum

 

 

 

 

 

 

MADDEYİ TANIYALIM

   -Madde ,cisim,malzeme ve eşya kavramlarını  gruplayabilme.

   -Katıların,sıvıların ve gazların temel  özelliklerini öğrenebilme.

   -Hacim ve kütle kavramları ve birimlerini

Deneylerle anlatabilme.

   -Doğal, işlenmiş ve yapay maddeleri ayırabilme.

   -Maddenin halleri arasındaki dönüşümü

kavrayabilme.

   -Saf madde ve karışım arasındaki farkları söyleyebilme.

    _Bazı basit karışımları ayırma yöntemlerini öğrenebilme.

  

 

 

     -İstasyonlarda Öğrenelim.

     -Kime Ne Olur?

      -Hangi Sınıfa Aitim

      -Nedir Maddenin Bu Halleri?

      -Gazların Kaçışı

      -Sıvıların ve Katıların Hacmini Ölçelim

       -Doğal mı?  Yapay mı?

İşlenmiş mi?

       -Sıcaklığı Ölçelim.

       -Bana Neler Oluyor?

       -Yapın Değişir mi?

      -Yüzenleri ve Batanları Ayıralım

      -Süzme Neye Yarar Ki?

 

 

 

 

KUVVET VE HAREKET

 

 

 

 

   -Varlıkların hareket özelliklerini sınıflandırabilir.

   -Cisimlerin itme ve çekme ile hareket

ettirileceğini ve durdurulabileceğini öğrenir.

    -Kuvvetin cisimler üzerindeki çeşitli etkilerini öğrenebilme.

 

 

 

   -Hareketli mi, Hareketsiz mi?

   -Hareket ettirmeyi Deneyelim

   -Kuvvetin Etkilerini Gözlemleyelim

   -Kuvvet cisimleri nasıl Etkiler

  

 

 

 

IŞIK VE SES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEZEGENİMİZ DÜNYA

    -Işığın görmedeki rolünü öğrenebile.

   -Çevredeki ışık kaynaklarını öğrenebilme.

   -Geçmişten günümüze kullanılan aydınlatma teknolojilerini tanıyabilme

   - Aydınlatma teknolojilerinin yaşamımıza etkilerini öğrenebilme.

    -Işık kirliliğini öğrenebilme.

    -Çevredeki farklı sesler ve ses kaynaklarıyla ilgili bilgi edinebilme.

     -Titreşim ve ses oluşumu arasındaki ilişkiyi kavrayabilme.

     -Sesin işitmedeki rolünü kavrayabilme.

    -Ses   kirliliğini kavrayabilme.

 

  -Dünya’mızın şekli ile ilgili bilgi edinebilme.

  -Dünya’nın yapısında bulunan maddeler ve

Bu  maddelerin önemi.

   -Su küre, hava küre ve taş küreyi tanıyabilme.

   -Hava ,toprak ve suyun yaşam için

öneminin bilincine varabilme.

 

 

 

    -Aydınlık Karanlık

    -Parlayan Her Şey Işık Kaynağı  mıdır?

    -Aydınlatmanın Dünü Bügünü ve Geleceği

    -Hayatımızdaki Aydınlatmalar

    -Farklı Sesler Oluşturalım

    -Ses Nereden Gelir?

    -Sesler Nasıl Oluşuyor?

    _Nasıl Daha İyi İşitiriz?

   -Ses Kirliliğini Gözlemleyelim

 

 

   -Geçmişte İnsanlar Neler 

Düşünmüşler?

    -Dünya’mız  Küreye mi  Benziyor?

    -Kat Kat Görünsün Dünya’mız

   -Taşları Tanıyalım

   -Çok Güzel İşler Bunlar

 

 

 

CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM,TANIYALIM

 

 

 

 

 

    -Canlı ve cansız varlıkları ayırt edebilme,

   -Yaşam alanları ve bu alanlara insan etkisini  kavrayabilme,

   -ATATÜRK’ün   çevre ile ilgili yaptığı

çalışmaları  örneklerle açıklayabilme.

    -Uyku halindeki canlı varlıkların uygun koşullar oluştuğunda canlılık özelliği

Gösterdiği çıkarımını  yapabilme.nledirış Olan N

 

   

    -Kart Oyunu

    -Ben Bir Bitkiyim

    -Tohumda  fideye

    -Ekmeğime Ne Oldu?

    - Göremediğimiz Canlılar

    -Nerede Yaşar?

   -Hava Nasıl Oralarda?

   -Ben   Ne Yapabilirim?

 

 

 

 

 

 

 

YAŞAMIMIZDAKİ

ELEKTRİK

 

 

 

  -Elektriğin günlük hayattaki kullanım alanlarıyla ilgili bilgi e dinebilme.

   -Elektirikli araçların farklı elektrik enerji kaynakları ile çalıştığını  kavrayabilme.

   -Elektriğin  yol açabileceği tehlikeleri bilme ve önlem alabilme.

   -Pillerin kulanımı ile ilgili bilgi edinebilme.

   -Basit  elektirik devreleri oluşturabilme.

 

  

 -Elektrikli Araçlar Belirleyelim

 -Yanlış Olan Nedir?

 -Pilleri Keşfedelim

 -Elektrik devresi kuralım

 

 

 

TÜRKÇE DERSİ

ÜNİTE ADI

        HEDEFLERİMİZ

ETKİNLİKLERİMİZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİREY VE TOPLUM

   - Dinlemek için hazırlık yapabilme.

   -Dinlediklerini  zihninde canlandırabilme.

   - Katılımlı dinleyebilme.

   - Konuşmak için hazırlık yapabilme.

   - Kendine güvenerek   konuşabilme.

   -Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı

durumlara   uygun konuşabilme.

    -Okumak için hazırlık yapabilme.

    -Ön  bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırabilme.

    -Metin   içi anlam kurabilme.

    -Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirebilme.

    -Serbest okuma yapabilme.

    -Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakabilme.

     -Duygu  ,düşünce, bilgi ve izlenimlerini, resim ,şekil ve sembol kullanarak görselleştirebilme.

 

 

 

 

-Okuma ve dinleme metinlerindeki  etkinlikler yapılacak.

 

-Sözlük ve yazım kılavuzundan

sık sık  yaralanma  üzeride durulacak.

 

 

 

 

 

ATATÜRKÇÜLÜK

   -Dinleme amacını belirleyebilme.

   -Dinlediklerinden   5N 1K  sorularına cevaplayabilme.

    -Konuşma  yöntemini   belirleyebilme.

    -Konuşmasında olayları oluş sırasına göre

anlatabilme.

    -Grup çalışmalarında  duygu ve düşüncelerini paylaşabilme.

     -Okuma  amacını belirleyebilme

     -Metinde verilen ipuçlarından hareketle karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin edebilme

     -Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulabilme

     -Anlatma tekniklerini kullanabilme

     -Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazabilme

     -Yeni öğrendiği kelimeleri yazılarında kullanabilme

     -Reklamlarda verilen mesajları sorgulayabilme

     -Duygu düşünce ve izlenimlerini drama,tiyatro,kukla vb.sunabilme

 

 

 

-Okuma ve dinleme metinlerindeki  etkinlikler yapılacak.

 

-Çanakkale Savaşı ile ilgili araştırma yapılacak.

 

  -Atatürk’ün kişilik özellikleri araştırılacak.

 

 

ÜRETİM,TÜKETİM VE VERİMLİLİK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜRETİM TÜKETİM
 VE VERİMLİLİK

  -Dinleme amacına yöntem belirleyebilme

  -Sorgulayarak dinleyebilme

   -Konuşma amacını belirleyebilme ve dinleyicilere söyleyebilme

   -Konuşmasında söz varlığını kullanabilme

    -Topluluk önünde konuşabilme

 

  -Okuma amacına yöntem belirleyebilme

   -Okuma öncesi,okuma sırası ve sonrasında metinlerle ilgili soruları cevaplayabilme

    -Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt edebilme 

      -Not olarak okuyabilme

    -Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanabilme

    -Yazısına uygun başlık belirleyebilme.

    -Resim ve  fotoğrafları  yorumlayabilme.

    -Sorularında gerçek nesne ve modelleri kullanabilme.

 

 

 

-Okuma ve dinleme metinlerindeki  etkinlikler yapılacak.

 

 

 

 

 

       -Mevsimler ve özellikleri ile ilgili  yazılar ve şiirler yazılacak.

 

 

 

 

 

 

 

 

YENİLİKLER VE GELİŞMELER

   -Dikkatini dinlediğine  yoğunlaştırabilme.

   -Bilgi edinmek için haber, belgesel, sunu, dinleme ve izleyebilme.

    -Dinleyecilerle göz teması kurabilir.

    -Yeni öğrendiği kelimeleri konuşmalarında

Kullanabilme.

     -Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz edebilme.

     -Bilmediği kelimelerin anlamlarını  araştırabilme.

     -Metnin türünü dikkate alarak okuyabilme.

     -Yazılarında imla kurallarını uygulayabilme.

     -Karikatürde verilen mesajı algılayabilme.

    

 

 

 

-Okuma ve dinleme metinlerindeki  etkinlikler yapılacak.

 

  -Teknolojik araçlarla ilgili sunum yapma.

 

 

 

 

 

 

 

SAĞLIK VE ÇEVRE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Dinlediği,okuduğu ve yazdığı kelimelerin gerçek ve mecaz anlamlarını ayırt edebilme.

  -Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanabilme.

   -Konuşmalarını görsel sunuyla destekleyebilme.

   -Masal,hikaye veya filmi  tekniğine uygun anlatabilme.

    -Noktalama işaretlerine dikkat ederek okuyabilme ve yazabilme.

    -Metnin giriş ,gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunabilme.

    -Ekleri kullanarak kelimeler türetebilme.

    -Bilgi edinmek için okuyabilme.

   -Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat edebilme.

   -Yazısında alt başlıklar belirleyebilme.

  -Beden dilini yorumlayabilme.

   -Sunumlarında içeriğe uygun görsel seçme.

 

  -Dinlediklerinde eşsesli kelimeleri ayırt edebilme.

  -Kelimeleri doğru telaffuz edebilme.

  -Dinleyici grubunu ve bulunduğu ortamı dikkate alarak konuşabilme.

  -Deneyim ve anılarını anlatabilme.

  -Sesli okumada vurgu ve tonlamaya dikkat edebilme.

  -Okuduklarında duygusal ve abartılı ögeleri

Belirleyebilme.

  -Eğlenmek için fıkra,bilmece,tekerleme,

masal vb. okuyabilme.

   -Yazılarında sözlük ve yazım kılavuzundan

Yararlanabilme.

   -Olayları oluş sırasına göre yazabilme.

   -Doğayı izleyebilme ve doğadaki değişimleri  fark edebilme.

 

  

 

 

 

 

 

-Okuma ve dinleme metinlerindeki  etkinlikler yapılacak.

 

-Çevre konulu afiş ve slogan hazırlama.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   -Okuma ve dinleme metinlerindeki  etkinlikler yapılacak.

 

  -Doğal ve beşeri unsurlarla ilgili poster  hazırlama.

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

DEĞERLERİMİZ

 -Okuduklarında eksik bırakılan yada konu ile ilgisi olmayan bilgiyi farkedebilme.

  -Kurallarına uygun sessiz okuyabilme.

  -Paylaşarak okumaktan zevk alabilme.

  -Yazılarında kelime tekrarlarından kaçınabilme.

   -Yazılarında farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri  kullanabilme.

   -Görsellerden hareketle cümleler ve metinler  yazabilme.

  -Bilgileri grafik ve tablo ile sunabilme.

  -Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin edebilme.

  -Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınabilme.

  -Konuşmalarında farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri kullanabilme.

 

  

 

 

-Okuma ve dinleme metinlerindeki  etkinlikler yapılacak.

  -23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şenlikleri ile ilgili ATATÜRK fotoğrafları hazırlama.

 

 

 

 

 

 

HAYAL GÜCÜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAYAL GÜCÜ

  -Dinlediklerine ilişkin karşılaştırmalar

Yapabilme

   -Görgü kurallarına ve değerlere uygun konuşabilme.

    -Konuşmasının başında ve sonunda dikkat çekici,çarpıcı ifadeler kullanabilme.

   -Bilgi vermek amacı ile konuşabilme.

   -Özetleyen ve sonuç bildiren ifadeleri dikkate alarak okuyabilme.

   -Okuduklarını başkaları ile paylaşabilme.

   -Kelimelerin gerçek, mecaz ve terim anlamlarını ayırte debilme.

 

 

 -Metindeki anahtar kelimelerle çalışma

Yapabilme.

    -Konu dışına çıkmadan yazabilme.

    -Bilgi toplamak  amacıyla bilişim teknolojilerinden  yaralanabilme.

     -Sunularında harita ve krokiden

yararlanabilme.

 

 

 

 

 

-Okuma ve dinleme metinlerindeki  etkinlikler yapılacak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Hayalgücünü  kullanarak

Hikaye kitabı yazabilme.

 

 

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ

ÜNİTE ADI

        HEDEFLERİMİZ

ETKİNLİKLERİMİZ

 

 

DİN VE AHLAK HAKKINDA NELER BİLİYORUM?

 

 

 

 

 

 

  -Kelime-i Tevhit ve Kelime-i Şehadet ’in

anlamlarını açıklayabilme.

  -Din ve ahlak kavramını tanımlayabilme.

  -Güzel söz söyleme ve davranış sergilemeye istekli olabilme.

   -Sübhaneke duasını ezbere okuyabilme ve

anlamını  söyleyebilme.

 

 

 

-Günlük yaşamdaki dini ifadeleri araştırma.

 

 

 

TEMİZ OLALIM

  

-İbadet ile temizlik arasında ilişki kurabilme.

-Beden ve giysi temizliğine özen gösterebilme.

 -Manevi  temizliğin ne olduğunu kavrayabilme.

  -Fatiha suresini ezbere okuyabilme ve anlamını  söylebilme.

 -Temizlik ile ilgili şiirler hazırlama

 

HZ. MUHAMMEDİ’İ
TANIYALIM

 

 

 

 

 

 

 -Hz. Muhammed’ in  Hayatını araştırıp, öğrenebilme.

  -Kevser Suresini ezbere okuyabilme ve

anlamı söyleyebilme.

 

-Hz. Muhammed  konulu

Kompozisyon yazma

 

 

 

 

KUR’AN-I   KERİM’İ

TANIYALIM

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

-Kur’an’ın Allah tarafından insanlara 

gönderilen  son ve evrensel bir kitap

Olduğunu açıklayabilme.

    -Ayet,sure ve cüzün anlamlarını kavrayabilme.

    

 

 

 

   -Kur’an-ı  Kerim’in  toplum hayatımızdaki yeri ve önemi

 

 

 

SEVGİ DOSTLUK VE
KARDEŞLİK

 

 

 

 

 

 

  -Sevmenin ve sevilmenin bir ihtiyaç olduğunu fark edebilmek.

  -Sevgi ifadesi olan davranışlara örnekler verebilme.

  -Dostça ve kardeşçe yaşamaya özen gösterebilme.

   

 -Sevgi,dostluk ve kardeşlik

konulu öyküler, şiirler ve atasözleri

 

 

 

 

 

AİLE VE DİN

 

 

 

 

 

 

 

  

-Birey ve toplum için ailenin önemini

açıklayabilme.

 -Ailedeki sevgi,saygı ve yardımlaşmanın

aile mutluluğundaki önemini açıklayabilme.

  -Sorunlarını aile bireyleri ile birlikte

Çözebilme.

 -Kadınlara ve çocuklara yönelik olumsuz

tutum ve davranışların etkilerini fark edebilme.

 

 

  

 

 

  -Aile ile ilgili belgesel hazırlama

MATEMATİK DERSİ

ÜNİTE ADI

        HEDEFLERİMİZ

ETKİNLİKLERİMİZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEOMETRİYE YOLCULUK

   -Üçgen ,kare ve dikdörtgeni isimlendirir., kenarlarını isimlendirir.

-Açıların kenar  ve köşelerini sembolle gösterir.

-Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar,dik,geniş ve doğru açı olarak belirler.

-Üçgenin iç açılarının toplamını belirler.

-Üç geni kenar uzunluklarına göre sınıflandırır.

-kare ve dikdörtgenin kenar ve açı özelliklerini ,köşelerini belirler.

-Açı ölçer ,gönye veya cetvel kullanarak dik üçgen,kare ve dikdörtgeni çizebilir.

-Düzlemsel şekillerdeki simetri doğrularını belirler ve çizer.

-Uygun karesel ,dikdörtgensel ve üçgensel bölgeleri kullanarak boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar.

 

 

-İpten şekiller yapalım

-Üçgen oluşturma

 

-Açı oluşturma

-Dilimli açı ölçerle çalışma

-Açı ölçeri kullanma

-Açı çizme

-Açıların ölçülerini tahmin etme

 

 

 

-İç açıların sırrını söyleme

-Açılarına göre üçgenleri ,kenarlarına göre üçgenleri söyleye bilme.

-Kare ve dikdörtgeni inceleme.

Kare,dikdörtgen ve dik üçgen çizme.

-Simetri doğrusunu belirleme

-Süslemeleri yapabilme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERİLERLE  VE SAYILARLA İŞLEMLER

 

 

 

 

-Sütun grafiğini oluşturur ve yorumlar.

-4,5 ve 6 basamaklı sayıları okur yazar ,bölük ve basamaklarını ,basamaklardaki rakamların basamak ve sayı değerlerini belirler.

-4,5 ve 6 basamaklı sayıları çözümler.

-En çok 6 basamaklı doğal sayıları sıralar.

-Yıl,ay ,hafta ,gün arasındaki ilişkileri açıklar.

-En çok dört basamaklı sayılarla toplama ve çıkarma işlemini yapar.Problem kurar ve çözer.

-Çarpımı en çok beş basamaklı doğal sayı olacak şekilde iki doğal sayıyla çarpma işlemini yapar.

-Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbiriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucunun değişmediğini gösterir.

-En çok üç basamaklı doğal sayıları 10,100 ve 1000’in en çok 9 katı olan doğal sayılarla kısa yoldan çarpar.

-Bölme işleminde bölümüm basamak sayısını işlem yapmadan belirler.

-Üç basamaklı doğal sayıların en çok iki basamaklı doğal sayılara böler.

-Son üç basamağı sıfır olan en çok beş basamaklı doğal sayıları 10,100,100’e kısa yoldan böler.

-Son üç basamağı sıfır olan beş basamaklı doğal sayıları 10,100 ve 1000’e kısa yoldan böler.

 

-Sütun grafiğini oluşturma.

 

 

-Büyük sayılara ulaşma

-Sayıları yazma ve okuma

-Hangisi en büyük bulma

-Takvimi inceleme

-Toplama ve çıkarma işlemini yapma

-Çarpma işlemini modelleme

-Çarpanların yerini değiştirme

-Eşit dağıtabilme

-Gruplayarak bölebilme

-Kayan basamakları uygulayabilme

-

 

 

 

 

 

 

 

ÖLÇÜP TARTALIM,GERÇEKLERE ULAŞALIM

 

-Tonun kullanıldığı yerleri belirtir.

-Ton,Kg,Kg ve gram,mg arasındaki ilişkileri belirtir.

-Litre ve mililitre arasındaki ilişkiyi ve dönüşümleri belirtir.

-Bir kaptaki sıvının miktarını litre ve ml birimleriyle tahmin eder ve ölçme yaparak tahmini kontrol eder.

-Ton,kg,gr ve mg la ilgili problemleri çözer ve kurar.

-litre ve ml ile ilgili problemleri çözer ve kurar.

-Toplamları en çok dört basamaklı olacak şekilde en çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar.

-Üç basamaklı doğal sayılardan 100’ün katı olan doğal sayıları zihinden çıkarır.

-Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar.

-Toplamları en çok dört basamaklı olan iki doğal sayının toplamlarını tahmin eder ve tahminlerini işlem sonucuyla karşılaştırır.

-Olasılık belirten kelimeleri uygun cümleler de kullanır.

 

 

 

 

-Tartalım

 

-Litreden mililitreye geçiş

-Tahmin edelim ölçelim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Zihinden toplayalım

 -Zihinden çıkaralım

 

 

-Sayıları yuvarlayalım

 

 

 

 

 

 

 

 

KESİRLERDEN ALANLARA

 

 

 

 

 

 

-Payı ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirleri,kesrin biriminden elde ederek isimlendirir.

-Payı ve paydası en çok iki basamaklı olan kesirleri sayı doğrusunda gösterir.

-Kesirleri karşılaştırır.

-Eşit paydalı en çok dört kesri büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar.

-Payları eşit paydaları birbirinden farklı en çok dört kesri, büyükten küçüğe ve küçükten büyüğe doğru sıralar.

-Bir  çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler.

 

-Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemini yapar.

-bir alanı standart olmayan alan ölçme birimiyle tahmin eder,birimleri sayarak tahminini kontrol eder.

-Düzlemsel bölgelerin alanlarını,bu alanı kaplayan birim karelerinin sayısı olduğunu belirler.

-karesel ve dikdörtgensel bölgelerinin alanlarını birim kareleri kullanarak hesaplar.

-kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

 

 

-Paylaştıralım

-sayı doğrusundaki kesirleri okuma

-Hangisi daha büyük bilebilme.

-Kesirleri sıralama

 

 

-Kime ne kadar düşeceğini bilme

 

-Kesirleri toplama ve çıkarma

 

 

 

-Bir alanı nasıl ölçeceğini bilme

 

 

-Karesel ve dikdörtgensel bölgelerin alanını bulma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONDALIK KESİRLER VE UZUNLUK ÖLÇME

 

 

 

 

-Bir bütün 10 ve 100 eş parçaya bölündüğün de ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık kesri olduğunu belirtir.

-Ondalık kesirleri virgül  kullanarak  yazar ve ondalık kesirlerin ondalık kısmını ,kesir kısmını ve basamak adlarını belirtir.

-İki ondalık kesri karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi büyük ,küçük veya eşit sembolleriyle gösterir.

-Standart uzunluk ölçme birimlerinden km ve mm’nin kullanım alanlarını belirtir.

-mm-cm,cm-m ve m-km arasındaki ilişkileri açıklar.

-Belirli uzunlukları farklı uzunluk ölçme birimleriyle ifade eder.

-Bir uzunluğu en uygun uzunluk ölçme birimiyle tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak tahmin eder.

-Atatürk’ün önderliğinde ölçme birimlerine getirilen yenilikleri gerekliliğini nedenleriyle açıklar.

-Uzunluk ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar.

-Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını belirler.

-Kare ve dikdörtgenin çevre uzunlukları ile kenar uzunlukları arasındaki ilişkiyi belirler.

-Aynı çevre uzunluğuna sahip farklı geometrik şekiller oluşturur.

-Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını hesaplamayla ilgili problemleri çözer ve kurarlar.

 

 

 

-Kesirlerden ondalık kesirlere geçiş

-Hangisi daha büyük

-Büyük uzunluklar

 

 

-Küçük uzunluklar

 

-Uzunlukları tahmin etme

 

-geçmişten günümüze ölçme

 

 

-Geometrik şekillerin çevre uzunluğu

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAYILARLA İŞLEMLER VE SAAT

 

 

-En çok üç basamaklı doğal sayıları 10,100 ve 100 ile zihinden çarpar.

-En çok iki basamaklı doğal sayıları  5,25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.

-En çok iki basamaklı doğal sayının çarpımını tahmin eder,işlemin sonucuyla karşılaştırır.

-Bir bölme işleminin sonucunu tahmin eder ve sonucu ile karşılaştırır.

-Bir örüntüyü sayılarla ilişkilendirir ve eksik olan bölümünü tamamlar.

-izometrik kağıttaki çizimleri eş küplerle oluşturur.

-Dakika ile saniye arasındaki ilişkiyi belirler.

-saat-dakika,dakika-saniye arasındaki dönüşmeleri yapar.

-Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

-Zamanı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar.

 

 

-Zihinden ve5 ve 50 ile kısa yoldan çarpma

 

 

-25 ile kısa yoldan çarpma

 

-çarpmada ve bölmede hedefi tutturur.

 

-Sayı örüntüleri oluşturur.

 

-Parantezli işlemler yapma

 

-Birim küplerle yapı oluşturma

-Dakikanın 60’ta birini söyleme

 

 

SOSYAL BİLGİLER DERSİ

ÜNİTE ADI

        HEDEFLERİMİZ

ETKİNLİKLERİMİZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEOMETRİYE YOLCULUK

   -Üçgen ,kare ve dikdörtgeni isimlendirir., kenarlarını isimlendirir.

-Açıların kenar  ve köşelerini sembolle gösterir.

-Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar,dik,geniş ve doğru açı olarak belirler.

-Üçgenin iç açılarının toplamını belirler.

-Üç geni kenar uzunluklarına göre sınıflandırır.

-kare ve dikdörtgenin kenar ve açı özelliklerini ,köşelerini belirler.

-Açı ölçer ,gönye veya cetvel kullanarak dik üçgen,kare ve dikdörtgeni çizebilir.

-Düzlemsel şekillerdeki simetri doğrularını belirler ve çizer.

-Uygun karesel ,dikdörtgensel ve üçgensel bölgeleri kullanarak boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar.

 

 

-İpten şekiller yapalım

-Üçgen oluşturma

 

-Açı oluşturma

-Dilimli açı ölçerle çalışma

-Açı ölçeri kullanma

-Açı çizme

-Açıların ölçülerini tahmin etme

 

 

 

-İç açıların sırrını söyleme

-Açılarına göre üçgenleri ,kenarlarına göre üçgenleri söyleye bilme.

-Kare ve dikdörtgeni inceleme.

Kare,dikdörtgen ve dik üçgen çizme.

-Simetri doğrusunu belirleme

-Süslemeleri yapabilme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERİLERLE  VE SAYILARLA İŞLEMLER

 

 

 

 

-Sütun grafiğini oluşturur ve yorumlar.

-4,5 ve 6 basamaklı sayıları okur yazar ,bölük ve basamaklarını ,basamaklardaki rakamların basamak ve sayı değerlerini belirler.

-4,5 ve 6 basamaklı sayıları çözümler.

-En çok 6 basamaklı doğal sayıları sıralar.

-Yıl,ay ,hafta ,gün arasındaki ilişkileri açıklar.

-En çok dört basamaklı sayılarla toplama ve çıkarma işlemini yapar.Problem kurar ve çözer.

-Çarpımı en çok beş basamaklı doğal sayı olacak şekilde iki doğal sayıyla çarpma işlemini yapar.

-Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbiriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucunun değişmediğini gösterir.

-En çok üç basamaklı doğal sayıları 10,100 ve 1000’in en çok 9 katı olan doğal sayılarla kısa yoldan çarpar.

-Bölme işleminde bölümüm basamak sayısını işlem yapmadan belirler.

-Üç basamaklı doğal sayıların en çok iki basamaklı doğal sayılara böler.

-Son üç basamağı sıfır olan en çok beş basamaklı doğal sayıları 10,100,100’e kısa yoldan böler.

-Son üç basamağı sıfır olan beş basamaklı doğal sayıları 10,100 ve 1000’e kısa yoldan böler.

 

-Sütun grafiğini oluşturma.

 

 

-Büyük sayılara ulaşma

-Sayıları yazma ve okuma

-Hangisi en büyük bulma

-Takvimi inceleme

-Toplama ve çıkarma işlemini yapma

-Çarpma işlemini modelleme

-Çarpanların yerini değiştirme

-Eşit dağıtabilme

-Gruplayarak bölebilme

-Kayan basamakları uygulayabilme

-

 

 

 

 

 

 

 

ÖLÇÜP TARTALIM,GERÇEKLERE ULAŞALIM

 

-Tonun kullanıldığı yerleri belirtir.

-Ton,Kg,Kg ve gram,mg arasındaki ilişkileri belirtir.

-Litre ve mililitre arasındaki ilişkiyi ve dönüşümleri belirtir.

-Bir kaptaki sıvının miktarını litre ve ml birimleriyle tahmin eder ve ölçme yaparak tahmini kontrol eder.

-Ton,kg,gr ve mg la ilgili problemleri çözer ve kurar.

-litre ve ml ile ilgili problemleri çözer ve kurar.

-Toplamları en çok dört basamaklı olacak şekilde en çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar.

-Üç basamaklı doğal sayılardan 100’ün katı olan doğal sayıları zihinden çıkarır.

-Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar.

-Toplamları en çok dört basamaklı olan iki doğal sayının toplamlarını tahmin eder ve tahminlerini işlem sonucuyla karşılaştırır.

-Olasılık belirten kelimeleri uygun cümleler de kullanır.

 

 

 

 

-Tartalım

 

-Litreden mililitreye geçiş

-Tahmin edelim ölçelim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Zihinden toplayalım

 -Zihinden çıkaralım

 

 

-Sayıları yuvarlayalım

 

 

 

 

 

 

 

 

KESİRLERDEN ALANLARA

 

 

 

 

 

 

-Payı ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirleri,kesrin biriminden elde ederek isimlendirir.

-Payı ve paydası en çok iki basamaklı olan kesirleri sayı doğrusunda gösterir.

-Kesirleri karşılaştırır.

-Eşit paydalı en çok dört kesri büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar.

-Payları eşit paydaları birbirinden farklı en çok dört kesri, büyükten küçüğe ve küçükten büyüğe doğru sıralar.

-Bir  çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler.

 

-Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemini yapar.

-bir alanı standart olmayan alan ölçme birimiyle tahmin eder,birimleri sayarak tahminini kontrol eder.

-Düzlemsel bölgelerin alanlarını,bu alanı kaplayan birim karelerinin sayısı olduğunu belirler.

-karesel ve dikdörtgensel bölgelerinin alanlarını birim kareleri kullanarak hesaplar.

-kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

 

 

-Paylaştıralım

-sayı doğrusundaki kesirleri okuma

-Hangisi daha büyük bilebilme.

-Kesirleri sıralama

 

 

-Kime ne kadar düşeceğini bilme

 

-Kesirleri toplama ve çıkarma

 

 

 

-Bir alanı nasıl ölçeceğini bilme

 

 

-Karesel ve dikdörtgensel bölgelerin alanını bulma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONDALIK KESİRLER VE UZUNLUK ÖLÇME

 

 

 

 

-Bir bütün 10 ve 100 eş parçaya bölündüğün de ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık kesri olduğunu belirtir.

-Ondalık kesirleri virgül  kullanarak  yazar ve ondalık kesirlerin ondalık kısmını ,kesir kısmını ve basamak adlarını belirtir.

-İki ondalık kesri karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi büyük ,küçük veya eşit sembolleriyle gösterir.

-Standart uzunluk ölçme birimlerinden km ve mm’nin kullanım alanlarını belirtir.

-mm-cm,cm-m ve m-km arasındaki ilişkileri açıklar.

-Belirli uzunlukları farklı uzunluk ölçme birimleriyle ifade eder.

-Bir uzunluğu en uygun uzunluk ölçme birimiyle tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak tahmin eder.

-Atatürk’ün önderliğinde ölçme birimlerine getirilen yenilikleri gerekliliğini nedenleriyle açıklar.

-Uzunluk ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar.

-Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını belirler.

-Kare ve dikdörtgenin çevre uzunlukları ile kenar uzunlukları arasındaki ilişkiyi belirler.

-Aynı çevre uzunluğuna sahip farklı geometrik şekiller oluşturur.

-Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını hesaplamayla ilgili problemleri çözer ve kurarlar.

 

 

 

-Kesirlerden ondalık kesirlere geçiş

-Hangisi daha büyük

-Büyük uzunluklar

 

 

-Küçük uzunluklar

 

-Uzunlukları tahmin etme

 

-geçmişten günümüze ölçme

 

 

-Geometrik şekillerin çevre uzunluğu

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAYILARLA İŞLEMLER VE SAAT

 

 

-En çok üç basamaklı doğal sayıları 10,100 ve 100 ile zihinden çarpar.

-En çok iki basamaklı doğal sayıları  5,25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.

-En çok iki basamaklı doğal sayının çarpımını tahmin eder,işlemin sonucuyla karşılaştırır.

-Bir bölme işleminin sonucunu tahmin eder ve sonucu ile karşılaştırır.

-Bir örüntüyü sayılarla ilişkilendirir ve eksik olan bölümünü tamamlar.

-izometrik kağıttaki çizimleri eş küplerle oluşturur.

-Dakika ile saniye arasındaki ilişkiyi belirler.

-saat-dakika,dakika-saniye arasındaki dönüşmeleri yapar.

-Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

-Zamanı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar.

 

 

-Zihinden ve5 ve 50 ile kısa yoldan çarpma

 

 

-25 ile kısa yoldan çarpma

 

-çarpmada ve bölmede hedefi tutturur.

 

-Sayı örüntüleri oluşturur.

 

-Parantezli işlemler yapma

 

-Birim küplerle yapı oluşturma

-Dakikanın 60’ta birini söyleme

 

 

 

TRAFİK GÜVENLİĞİ DERSİ

ÜNİTE ADI

        HEDEFLERİMİZ

ETKİNLİKLERİMİZ

 

 

 

 

 

YAYA

-Yaya iken karşılaşabileceği trafikle ilgili unsurları, trafik işaret ve levhalarını tanır,korur ,fark eder.

-Yaya kaldırımında yürürken kuralları uygular.

-Karşıya geçişlerde kuralları uygular.

-Ev-okul arasındaki ve çevresindeki güvenli yolları tercih eder.

-Gece yürüyüşlerinde sürücüler tarafından fark edilecek şekilde önlemler alır.

-Kaza anında kimlerden nasıl yardım istenmesi gerektiğini bilir.

-Trafikte neler görüyorum?

-Trafik işaret levhalarını öğreniyorum.

-Yaya kaldırımında yürüyorum

-kara yolunda karşıya geçiyorum

-Güvenli yolları tercih ediyorum

-Gece yürüyüşlerinde önlem alıyorum

-112 acil merkezini arıyorum

 

 

 

 

 

 

YOLCU

 

 

 

 

 

 

 

Taşıtlara biniş ve inişlerde kurallara uyuyorum.

-Emniyet kemeri,çocuk güvenlik koltuğu kullanmanın önemi.

-Yolculuk sırasında yanlış davranışların ,kendinin ve başkalarının hayatını tehlikeye atacağının farkına varır.

-Toplu taşım araçlarına zarar vermez.

 -Yolculuk sırasında oluşabilecek trafik kazalarında yapılan yanlış ilk yardım

Uygulamalarının  sebep  olacağı tehlikelerin farkına varabilme.

  -İlk yardım çantasındaki malzemeleri

Tanıyabilme.

 

-Taşıtlara nasıl biniyorum ve

İniyorum?

 -Emniyet kemerini takmalıyım

 -Yolculuk yaparken dikkatli olmalıyım.

 -İlk yardımı öğreniyorum

  -İlk yardım malzemelerini tanıyorum

 

 

 

 

 

 

 

SÜRÜCÜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -Taşıt trafiğine kapalı oyun alanlarında güvenlik tedbirlerini alır.

  -Oyun alanlarında bisiklet,kaykay, paten

Kızak vb.araçları güvenli  kullanma ile ilgili

 Kuralları uygular.

  -Oyun araçlarını kullanırken oluşan yaralanmalarla ilgili basit müdahaleleri

Yapabilme.

 

  -Bisiklete binmeden güvenlik önlemlerini alıyorum

   -Bisikletimi güvenli  kullanıyorum

   -Basit ilk yardım müdahaleleri  yapıyorum

 

 

Etiketler:
AnasayfaGenel BilgilerVeliler İçinKayıtEğitimİKHedef BelirtkelerimizEnglish Cornerİletişim